24 Temmuz 2008 26946 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13864 Koç Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Bulunan Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ile İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'na, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Millî Savunma, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Motorlu Taşıtlar ve Römorklarının Kaplanmış Havalı (Pnömatik) Lastikleri İmalatının Uygulaması ile İlgili Yönetmelik- Motorlu Taşıtlar ve Römorklarının Kaplanmış Havalı (Pnömatik) Lastikleri İmalatının Uygulaması ile İlgili Yönetmelik

- Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi Genel Müdürlüğü Çalışanlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi Genel Müdürlüğü Çalışanlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi Genel Müdürlüğü-Kuruluş-Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi Genel Müdürlüğü-Kuruluş-Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 7. ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar- Yargıtay 7. ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları