20 Temmuz 2008 26942 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13917 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki İkinci Program Amaçlı Kamu Sektörü Kalkınma Politikası Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13917 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki İkinci Program Amaçlı Kamu Sektörü Kalkınma Politikası Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği- Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Transit Karayolları Üzerinde Tır Denetleme ve Konaklama Noktaları Kurulması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar   - Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar