16 Temmuz 2008 26938 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/13862 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2007/13862 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2008/13879 Toprak Mahsulleri Ofisi Tarafından Yağlık Olarak Değerlendirilecek Fındıktan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine Satış Yapılmasına İlişkin Karar

- 2008/13882 506, 1479, 2925 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre Bağlanmış Olan Gelir ve/veya Aylıklarda Artış Yapılmasına İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

- 2008/13831 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2008/13831 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2008/13846 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2008/13846 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2008/13858 Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2008/13858 Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

- Elektronik Belge Standartları ile İlgili 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Elektronik Belge Standartları ile İlgili 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Lisanslı Yazılım Kullanılması ile İlgili 2008/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Lisanslı Yazılım Kullanılması ile İlgili 2008/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- 2009-2011 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2008/1 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi- 2009-2011 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2008/1 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları