14 Temmuz 2008 26936 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Amasya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kocaeli Üniversitesi Plastik Malzemeler Araştırma ve Uygulama Merkezi (PLASMAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik