12 Temmuz 2008 26934 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 924 CHP Genel Sekreterinin Yasa Dışı Dinlendiği İddiasının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13861 İstanbul İlinde İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu, Nevşehir İli Ürgüp İlçesinde Kapadokya Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'ya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik- Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik

- İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)

- Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: İhracat 2006/3) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2008/9) - Takas Veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: İhracat 2006/4) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2008/10)

- Transit Ticarete İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: İhracat 2006/6) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2008/11)

- Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2008/12)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları