06 Temmuz 2008 26928 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

GENELGELER

- Görev Dağılımı ile İlgili 2008/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Görev Dağılımı ile İlgili 2008/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Yurt Dışındaki Kültür Varlıklarımızın Restorasyonu ile İlgili 2008/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi   - Yurt Dışındaki Kültür Varlıklarımızın Restorasyonu ile İlgili 2008/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi