02 Temmuz 2008 26924 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13755 Türk-Makedon Karma Ekonomi Komisyonu Beşinci Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13755 Türk-Makedon Karma Ekonomi Komisyonu Beşinci Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13778 Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13778 Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13835 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar- 2008/13835 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2008/13839 Telekomünikasyon Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Rize Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/6/2008 Tarihli ve 2673 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/6/2008 Tarihli ve 2673 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile İlgili- İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları