"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Resmi Gazete Tarihi:02.07.2008

Resmi Gazete Sayısı:26924

Ekli "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/6/2008 tarihli ve 65271 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/6/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

C. ÇİÇEK            H. YAZICI              N. EKREN           M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU         K. TÜZMEN              N. ÇUBUKÇU          M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı          Devlet Bakanı            Devlet Bakanı         Devlet Bakanı

M. S. YAZICIOĞLU        M. A. ŞAHİN             M. V. GÖNÜL          B. ATALAY
Devlet Bakanı          Adalet Bakanı            Millî Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı

A. BABACAN           K. UNAKITAN             H. ÇELİK           F. N. ÖZAK
Dışişleri Bakanı        Maliye Bakanı            Millî Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ            B. YILDIRIM             M. M. EKER          F. ÇELİK
Sağlık Bakanı          Ulaştırma Bakanı           Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. H. GÜLER           M. H.GÜLER              E. GÜNAY           V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı
( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

MADDE 1 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NO      Mal İsmi                        Vergi Tutarı         Birimi     
                                       (YTL)                    
2710.19.71.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)            0,9345            Kilogram    
           Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                               
2710.19.75.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)            0,9345            Kilogram    
           2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden                        
           başka bir işlemle kimyasal değişime tabi                              
           tutulacak olanlar                                          
2710.19.81.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)            0,9345            Kilogram    
           Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin                          
           yağlama yağları                                           
2710.19.83.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)            0,9345            Kilogram    
           Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                                
2710.19.85.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)            0,9345            Kilogram    
           Beyaz yağlar, sıvı parafin                                     
2710.19.87.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)            0,9345            Kilogram    
           Dişli yağları ve redüktör yağları                                  
2710.19.91.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)            0,9345            Kilogram    
           Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma                           
           yağları, aşınmayı önleyici yağlar                                  
2710.19.93.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)            0,9345            Kilogram    
           Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                 
2710.19.99.00.25   (Yağlama yağları; diğer yağlar)            0,9345            Kilogram    
           Diğer madeni yağlar                                         
2710.19.99.00.21   (Yağlama yağları; diğer yağlar)            0,9345            Kilogram    
           Spindle oil                                             
2710.19.99.00.22   (Yağlama yağları; diğer yağlar)                    0,9345     Kilogram    
           Light neutral                                            
2710.19.99.00.23   (Yağlama yağları; diğer yağlar)                    0,9345     Kilogram    
           Heavy neutral                                            
2710.19.99.00.24   (Yağlama yağları; diğer yağlar)                    0,9345     Kilogram    
           Bright stock                                            
2710.19.99.00.98   (Yağlama yağları; diğer yağlar)                    0,9345     Kilogram    
           Diğerleri                                              
           (Yalnız baz yağlar)                                         
                                                             
                                                             

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Uygulanacak ve Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları

MADDE 2 - 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde, birimi itibariyle bu mallar için yürürlükte olan özel tüketim vergisi tutarı uygulanır ve bu tutarın aşağıda G.T.İ.P. numaraları yazılı mallarda 0,7500 Yeni Türk Lirasını aşan kısmı, diğer mallarda ise 0,0150 Yeni Türk Lirasını aşan kısmı tecil edilir.

                                                             
G.T.İ.P. NO      Mal İsmi                                              
2710.19.71.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                   
           Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                               
2710.19.75.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                   
           2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden                        
           başka bir işlemle kimyasal                                     
           değişime tabi tutulacak olanlar                                   
2710.19.81.00.00   (Yağlama yağlan; diğer yağlar)                                   
           Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin                          
           yağlama yağları                                           
2710.19.83.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                   
           Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                                
2710.19.85.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                   
           Beyaz yağlar, sıvı parafin                                     
2710.19.87.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                   
           Dişli yağları ve redüktör yağları                                  
2710.19.91.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                   
           Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma                           
           yağları, aşınmayı önleyici yağlar                                  
2710.19.93.00.00   (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                   
           Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                 
           (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                   
2710.19.99.00.25   Diğer madeni yağlar                                         
           (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                   
2710.19.99.00.21   Spindle oil                                             
           (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                   
2710.19.99.00.22   Light neutral                                            
           (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                   
2710.19.99.00.23   Heavy neutral                                            
           (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                   
2710.19.99.00.24   Bright stock                                            
           (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                   
2710.19.99.00.98   Diğerleri                                              
           (Yalnız baz yağlar)                                         

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları ve Asgari Maktu Vergi Tutarları

MADDE 3 - 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

                                                             
G.T.İ.P. NO      Mal İsmi                        Vergi     Asgari            
                                              Maktu             
                                       Oranı (%)   Vergi Tutarı         
                                              (YTL)             
2402.10.00.00.00   Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve      30       0,0775            
           sigarillolar                                            
2402.20        Tütün içeren sigaralar                 58       0,0775            
2402.90.00.00.00   Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış   30       0,0775            
           purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve                            
           sigaralar)                                             
           - Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar,                         
           uçları açık purolar ve sigarillolar                                 
           - Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış       58       0,0775            
           sigaralar                                              
2403.10        İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine     58       0,0775            
           geçen maddeleri içersin içermesin)                                 
           (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)                            
2403.10.10.00.19   Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen      58       0,0200            
           ambalajlarda)                                            
2403.10.90.00.19   Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen        58       0,0200            
           ambalajlarda)                                            
2403.99.10.00.00   Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün            58       0,0775            
                                                             

tammetin.jpg (2780 bytes)