25 Haziran 2008 26917 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13783 Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Bazı Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2008/13803 2008 Yılı Yatırım Programında Yer Alan "Şırnak İçmesuyu Projesi" Kapsamında, İçme Suyu İsale Hattı Güzergahında Yer Alan Gayrimenkullerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Kamulaştırılması Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'na, Milli Savunma Bakanı M.Vedci GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- Türkiye Kano ve Rafting Federasyonunun İsminin, Türkiye Kano Federasyonu Olarak Değiştirilmesine Dair Tebliğ- Türkiye Kano ve Rafting Federasyonunun İsminin, Türkiye Kano Federasyonu Olarak Değiştirilmesine Dair Tebliğ

- Türkiye Kayak ve Kızak Federasyonunun İsminin, Türkiye Kayak Federasyonu Olarak Değiştirilmesine Dair Tebliğ- Türkiye Kayak ve Kızak Federasyonunun İsminin, Türkiye Kayak Federasyonu Olarak Değiştirilmesine Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/167, K: 2008/86 Sayılı Kararı (10/11/2005 Tarih ve 5429 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/167, K: 2008/86 Sayılı Kararı (10/11/2005 Tarih ve 5429 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları