24 Haziran 2008 26916 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5768 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5768 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5769 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5769 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5770 Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5770 Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5771 Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5771 Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13761 Bazı Yatırımlarda Uygulanacak Fiyat Farkı Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2008/13761 Bazı Yatırımlarda Uygulanacak Fiyat Farkı Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2008/13786 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Eğitim Fakültesinin Adının Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'ya, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 233)- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 233)

ATAMA KARARLARI

- 2008/13764 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliğine Haydar GEZMİŞ'in Atanmasına Dair Karar

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, İçişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 267)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 267)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/41)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/41)

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 14/6/2008 Tarihli ve 206 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları