21 Haziran 2008 26913 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 922 Ülkemizde Yaşanan Çevre Sorunlarının Araştırılarak Sürdürülebilir Çevre Politikası İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13759 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan - 2008/13759 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan "Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Gençlik ve Spor, Basın-Yayın ve Beşeri İlişkiler Alanlarında İşbirliği Çerçeve Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13785 Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 1 Adet Daire Başkanlığı ve Bu Daire Başkanlığına Bağlı Olarak 8 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13805 2008 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar- 2008/13805 2008 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik

- Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği- Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği

- Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik- Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

- İnönü Üniversitesi Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun Onyedinci Toplantısı ile İlgili 2008/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun Onyedinci Toplantısı ile İlgili 2008/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/33)- Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/33)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları