18 Haziran 2008 26910 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13757 Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13757 Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Öncelikli Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Gelişme Projeleri ile İlgili 2008/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Öncelikli Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Gelişme Projeleri ile İlgili 2008/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/6/2008 Tarihli ve 2008/ÖİB-K-09 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları