16 Haziran 2008 26908 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13685 Türkiye Cumhuriyeti-Malezya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi İkinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13685 Türkiye Cumhuriyeti-Malezya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi İkinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13724 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/13724 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat,Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Çerçeve Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar