15 Haziran 2008 26907 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisan Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

- Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2008/23 Sayılı İthalat Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ