13 Haziran 2008 26905 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13676 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2008/13676 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2008/13687 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2008/13687 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

TEBLİĞ

- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2008/31)- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2008/31)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/16, K: 2008/16 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (9/2/208 Tarihli ve 5735 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/16, K: 2008/16 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (9/2/208 Tarihli ve 5735 Sayılı Kanun ile İlgili)

DÜZELTME

- 4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili- 4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları