12 Haziran 2008 26904 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13675 Diplomatik Pasaport Hamillerini Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutma Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Anlaşma'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notalar ile Hizmet ve Hususi Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Umuma Mahsus Pasaport Hamili Estonya Cumhuriyeti Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getirilmesine Dair Notaların Onaylanmasına Dair Karar- 2008/13675 Diplomatik Pasaport Hamillerini Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutma Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Anlaşma'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notalar ile Hizmet ve Hususi Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Umuma Mahsus Pasaport Hamili Estonya Cumhuriyeti Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getirilmesine Dair Notaların Onaylanmasına Dair Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13689 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13702 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatlarında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2008/13713 Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

- 2008/13729 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Adalet Bakanlığı Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Adı Geçen Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Ahmet Hamsici'nin Görevlendirilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Tahsilat Genel Tebliği Seri: B, Sıra No: 2- Tahsilat Genel Tebliği Seri: B, Sıra No: 2

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2008/7)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları