11 Haziran 2008 26903 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13694 Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar- 2008/13694 Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar

- 2008/13699 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2008/13760 Kırmızı Mercimek (Kabuklu/Kabuksuz) İthalatı Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Devlet, Milli Savunma, Dışişleri, Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Yer Adının Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği- Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Kombina veya Mezbahalarda Çalışacak Akredite Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2008/32)

- Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/34)

- Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ- Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

- Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ- Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

- Kredi Türevlerinin Standart Metoda Göre Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplanmasında Dikkate Alınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Kredi Türevlerinin Standart Metoda Göre Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplanmasında Dikkate Alınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 36)- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 36)

- Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğ'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 100)- Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğ'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 100)

- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2008/5)- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2008/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/12, K: 2008/101 Sayılı Kararı (4634 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/12, K: 2008/101 Sayılı Kararı (4634 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları