10 Haziran 2008 26902 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'ya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- 2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

- 1/5/2008-31/5/2008 Tarihleri Arasında Re'sen Kapatılan Belgelerin Listesi- 1/5/2008-31/5/2008 Tarihleri Arasında Re'sen Kapatılan Belgelerin Listesi

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/6/2008 Tarihli ve 2008/37 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları