08 Haziran 2008 26900 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Projesi Konulu Garanti ve Kredi Anlaşmaları ile Ek Mektuplar- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Projesi Konulu Garanti ve Kredi Anlaşmaları ile Ek Mektuplar

YÖNETMELİKLER

- Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)- Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)

- Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik