05 Haziran 2008 26897 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'na, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2008/13677 Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- 2008/13677 Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/33, K: 2008/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (26/4/1961 Tarihli ve 298 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 13/3/2008 Tarihli ve 5749 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/33, K: 2008/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (26/4/1961 Tarihli ve 298 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 13/3/2008 Tarihli ve 5749 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları