03 Haziran 2008 26895 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, DevletBakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

GENELGE

- Tek Adımda Yatırım Bürosu ile İlgili 2008/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Tek Adımda Yatırım Bürosu ile İlgili 2008/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/26)

- Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/36)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/1 (Değişik İşler), K: 2008/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/1 (Değişik İşler), K: 2008/2 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/2 (Değişik İşler), K: 2008/3 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/2 (Değişik İşler), K: 2008/3 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/106, K: 2008/51 Sayılı Kararı (10/8/1993 Tarihli ve 491 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan 14.6.2000 Tarihli ve 602 Sayılı KHK ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/106, K: 2008/51 Sayılı Kararı (10/8/1993 Tarihli ve 491 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan 14.6.2000 Tarihli ve 602 Sayılı KHK ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/92, K: 2008/85 Sayılı Kararı (10/6/2004 Tarihli ve 5188 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/92, K: 2008/85 Sayılı Kararı (10/6/2004 Tarihli ve 5188 Sayılı Kanun ile İlgili)

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları