02 Haziran 2008 26894 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına,Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Kabuklu Su Ürünlerinin Yetiştiği Sulara İlişkin Kalite Standartları Hakkında Tebliğ (No: 2008/29)