01 Haziran 2008 26893 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği- Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği

- Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte (97/37/AT ve 2004/34/AT ile Değişik 96/74/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte (97/37/AT ve 2004/34/AT ile Değişik 96/74/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG-15/2008-03)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG-15/2008-03)

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Meyer Yönetim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti .'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG-15/2008-04)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Meyer Yönetim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti .'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG-15/2008-04)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Kararlar   - Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Kararlar