"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Çevre ve Orman Bakanlığı (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü)'ndan

BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:31.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26892

MADDE 1 - 1/8/1989 tarihli ve 20239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

tammetin.jpg (2780 bytes)