30 Mayıs 2008 26891 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2008/13654 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2008/13654 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik- Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Eskrim Müsabaka ve Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Eskrim Müsabaka ve Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Dağcılık Eğitimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Dağcılık Eğitimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Dağcılık Eğitmenliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Dağcılık Eğitmenliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Vücut Geliştirme Sporları Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Vücut Geliştirme Sporları Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Vücut Geliştirme ve Fitness Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Vücut Geliştirme ve Fitness Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382)

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/4)- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/4)

- TS 143 Mercimek (Kabuklu ve İç), TS 1131 Sarmısak, TS 1130 Ispanak, TS 1194 Yeşil Salata ve Marul, TS 793 Kiraz ve Vişne, TS 185 Çilek, TS 791 Kayısı, TS 1206 Sap ve Kök Kereviz ve TS 142 Nohut Standardının Revizyonuna İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/37)

- TS 797 Taze Fasulye, TS 1205 Taze Biber ve TS 1802 Muz Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/41)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları