"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden

DAĞCILIK EĞİTMENLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:30.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26881

MADDE 1 - 31/7/1999 tarihli ve 23772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dağcılık Eğitmenliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

tammetin.jpg (2780 bytes)