29 Mayıs 2008 26890 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/13626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmaları"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13638 İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Kurulmasına İlişkin Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13638 İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Kurulmasına İlişkin Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR'ın Yeniden Atanmasına Dair Karar (No: 2008/22)

YÖNETMELİKLER

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2008/8)

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/35)- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/35)

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2008/39)- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2008/39)

- Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) (Seri No: 1)

KARAR

- 2008-2009 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 7)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları