28 Mayıs 2008 26889 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13653 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK''in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Millî Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2008/13644 Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2008/13644 Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kocaeli Üniversitesi Göz Sağlığı Kornea-Vitreus-Elektrofizyoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÖZSAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/1, K: 2008/12 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/1, K: 2008/12 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/11, K: 2008/64 Sayılı Kararı (5277 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/11, K: 2008/64 Sayılı Kararı (5277 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/49, K: 2008/76 Sayılı Kararı (657 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/49, K: 2008/76 Sayılı Kararı (657 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/44, K: 2008/81 Sayılı Kararı (6245 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/44, K: 2008/81 Sayılı Kararı (6245 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/66, K: 2008/99 Sayılı Kararı (3030 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/66, K: 2008/99 Sayılı Kararı (3030 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları