"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:28.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26889

MADDE 1 - 25/7/2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Memur, Santral Memuru, Daktilograf, Veznedar, Sekreter, Ambar Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi     Sayısı
------------- --------------
25/7/2006   26239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi     Sayısı
------------  ---------------
9/3/2007    26457


tammetin.jpg (2780 bytes)