"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Çevre ve Orman Bakanlığı (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü)'ndan

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:28.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26889

MADDE 1 - 20/3/1995 tarihli ve 22233 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

tammetin.jpg (2780 bytes)