27 Mayıs 2008 26888 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13618 Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2008/13643 Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2008/13656 Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin, % 75 Oranında Hissedarı Olduğu Eurasiasat S.A.M.'daki Thales Alenia Space France Firmasına Ait % 25 Oranındaki Hisselerin Tamamını Devralmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Muş İli Merkeze Bağlı Yağcılar Beldesinin ve Yağcılar Belediyesinin Adının "Yeşilova" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

TEBLİĞLER

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/38)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/38)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/39)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/39)

DÜZELTME

- 23/5/2008 Tarihli ve 2008/10071 sayılı Atama Kararı ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları