"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR İLE BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 91-32/5 SAYILI TEBLİĞİNE İLİŞKİN I-M SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE

Seri No:2008/4

Resmi Gazete Tarihi:24.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26885

MADDE 1 - 3/7/1991 tarihli ve 20918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 sayılı Tebliğine İlişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinin adı "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Genelgede geçen tüm "özel finans kurumları" ve "ve özel finans kurumları" ibareleri Genelgeden çıkarılmıştır.

MADDE 3 - Aynı Genelgenin 2 nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

"MADDE 2 - 1 inci maddede sayılanlar dışında kalan döviz ve efektiflerin alım ve satımına ilişkin işlemler uluslararası piyasalardan alınacak verilere göre bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumlarca serbestçe tespit edilen kurlar üzerinden yapılır."

MADDE 4 - Aynı Genelgenin 5 inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

"MADDE 5 - Ticari ve gayriticari işlemlerle ilgili olarak yapılan döviz ve efektif alım ve satım işlemlerinde uygulanacak döviz kurları; bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumlarca piyasa kuralları dahilinde serbestçe belirlenir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Merkez Bankasınca her iş günü sonunda ilan edilecek günlük kurlar, uluslararası ve iç piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak serbestçe belirlenir."

MADDE 5 - Aynı Genelgenin 7 nci maddesinin (A) bendi yürürlükten kaldırılmış, (B) ve (D) bendleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

"B) Vadeli Döviz Alım Satımı

Bankalar, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişilerle ve birbirleriyle vadeli döviz alım satım işlemlerini serbestçe yapabilirler.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

D) Zorunlu Döviz ve Efektif Devirleri ve Satışları

Bankaların, yetkili müesseselerin, PTT'nin, kıymetli maden aracı kuruluşlarının ve aracı kurumların döviz mevcutlarından Merkez Bankası'na yapacakları zorunlu devir oranı "% 0"dır."

MADDE 6 - Aynı Genelgenin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"MADDE 30 - Kredilerle ilgili uygulama usulleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit edilir."

MADDE 7 - Aynı Genelgenin 46 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Döviz Alım ve Satım Belgeleri ile Türk Parası Transfer Belgesi

MADDE 46 - Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumlar tüm efektif ve döviz alımlarında bu Genelgenin ekinde yer alan ek-1'e, tüm efektif ve döviz satımlarında ek-2'ye ve yurt dışına yapılacak Türk parası transferlerinde ek-3'e uygun olarak düzenleyecekleri döviz alım, döviz satım ve Türk parası transfer belgelerini ihtiyaçları dahilinde bastıracaklardır. Döviz alım ve satım belgeleri ile Türk parası transfer belgelerinin düzenlenmesinde elektronik makinalar ve bilgisayar kullanılması mümkündür.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Döviz alım ve satım belgeleri ile Türk parası transfer belgeleri üzerindeki bilgilerin değişmesi halinde yeni belge düzenlenerek üzerine değişiklik sonucu yeniden düzenlendiğini belirten bir ibare konulacak ve eski belge yenisine iliştirilecektir.

Döviz alım ve satım belgeleri ile Türk parası transfer belgesi iki nüsha olarak düzenlenecektir. Bu belgelerin, düzenleyen kuruluşlarda kalacak olan ikinci nüshaları üzerinden işlem yapılmaz.

Döviz alım ve satım belgeleri ile Türk parası transfer belgeleri istenen renk ve boyutta bastırılabilir. Söz konusu belgelerde banka, yetkili müessese, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşu ve aracı kurum adı ve amblemi bulunabilir."

MADDE 8 - Aynı Genelgenin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"MADDE 47 - Bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumlar düzenledikleri döviz alım ve satım belgeleri ile Türk parası transfer belgelerinin birinci nüshalarını ilgiliye verecekler, ikinci nüshalarını kendi nezdlerinde on yıl süreyle saklayacaklardır.

Belgelerin kaybedilmesi halinde ilgilinin belgenin kaybedildiğine ilişkin beyanına istinaden ikinci nüshadan belge sureti düzenlenecektir."

MADDE 9 - Aynı Genelgenin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

"MADDE 48 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 sayılı Tebliği ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerinin iller itibariyle yetki bölgeleri aşağıda gösterilmiştir.

ADANA- Adana-Osmaniye

ANKARA- Ankara-Bartın-Çankırı-Karabük-Kastamonu-Kırıkkale - Yozgat-Zonguldak

ANTALYA- Antalya-Burdur-Isparta

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

BURSA- Bursa-Balıkesir-Çanakkale-Yalova

DENİZLİ- Denizli-Afyon-Muğla

DİYARBAKIR- Diyarbakır-Batman-Bingöl-Mardin-Siirt-Şırnak

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

EDİRNE- Edirne-Kırklareli-Tekirdağ

ERZURUM- Erzurum-Ağrı-Ardahan-Bayburt-Erzincan-Iğdır-Kars

ESKİŞEHİR- Eskişehir-Bilecik-Kütahya

GAZİANTEP- Gaziantep-Adıyaman-Kahramanmaraş-Kilis-Şanlıurfa

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

İSKENDERUN- Hatay

İSTANBUL- İstanbul

İZMİR- İzmir-Aydın-Manisa-Uşak

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

İZMİT- Kocaeli-Bolu-Sakarya-Düzce

KAYSERİ- Kayseri-Aksaray-Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Sivas

KONYA- Konya-Karaman

MALATYA- Malatya-Elazığ-Tunceli

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MERSİN- Mersin

SAMSUN- Samsun-Amasya-Çorum-Ordu-Sinop-Tokat

TRABZON- Trabzon-Artvin-Giresun-Gümüşhane-Rize

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

VAN- Van-Bitlis-Hakkari-Muş

MADDE 10 - Aynı Genelgenin 3, 6, 8, 9, 13, 20, 26, 27, 28, 29, 31 ve 32 nci maddeleri ile 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 - Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - Bu Genelge hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

[EK]

tammetin.jpg (2780 bytes)