23 Mayıs 2008 26884 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

- 917 Sayıştayda Boş Bulunan Yedi Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

- 918 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği

- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/42)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2008/4)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2008/5)

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları