"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:22.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26883

MADDE 1 - 20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin (b) bendinin (8) ve (9) nolu alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"8) Kurumun müzik yayınları amaç ve politikası ile yayın ilkelerine uygun olmak şartıyla, Genel Müdürün veya yetkili merciin onayı ile mesleklerin icra edilmesi kapsamında, ses ve saz sanatçılarınca plak, kaset, CD ve benzeri ses albümü ile video klip çalışmaları yapmak ve yayınlamak.

9) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde meydana getirdikleri roman, makale, fıkra, resim, karikatür ve benzeri eserlerini kitap, dergi ve gazetelerde yayımlamak, sergilemek ve çıkardıkları ses albümleri veya video kliplerini Kurumu bağlamamak ve istihdam niteliğinde olmamak kaydıyla medya kuruluşlarında tanıtmak, röportaj vermek."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)