"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Adalet Bakanlığından

HAKİMLER VE CUMHURİYET SAVCILARI HAKKINDA UYGULANACAK ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:22.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26883

MADDE 1 - 19/2/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin bölgeleri gösterir Alfabetik Adli Yargı Adalet Teşkilatı listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

"Mahalli   Bölgesi   Teşkilatı     Ağır Ceza Mahkemesi    İli 
------------ ----------- --------------  -------------------  -------------- 
Gündoğmuş    4      Mülhakat       Manavgat       Antalya"

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)