17 Mayıs 2008 26879 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13510 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13510 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği

- Kırklareli Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Türk Gıda Kodeksi Sürülebilir Yağlar/Margarin ve Yoğun Yağlar Tebliği (No: 2008/21)

- Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/25)

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ (No: 2008/26)

KURUL KARARI

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/5/2008 Tarihli ve 4201 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/65 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/65 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/66 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/66 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/67 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/67 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/26 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/68 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/26 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/68 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/69 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/69 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/28 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/70 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/28 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/70 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/41 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/75 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/41 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/75 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/16 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/76 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/16 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/76 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları