16 Mayıs 2008 26878 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2008/13552 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/13552 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2008/13592 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan - 2008/13592 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan "Nükleer Kazaların Erken Bildirimine Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13614 Bazı Kişilerin Yüksek Hakem Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerine Seçilmeleri Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'na, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik- Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

GENELGE

- 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili 2008/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Tekstil Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2008-9)- Tekstil Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2008-9)

- Ayakkabı Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2008-10)- Ayakkabı Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2008-10)

- Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat : 2008/25)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/59 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/59 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/60 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/60 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/14 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/61 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/14 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/61 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/36 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/62 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/36 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/62 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/63 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/63 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/64 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/64 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/71 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/71 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/32 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/72 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/32 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/72 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/18 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/74 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/18 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/74 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları