"
tammetin.jpg (2780 bytes)

İller Bankası Genel Müdürlüğünden

İLLER BANKASI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:15.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26877

MADDE 1 - 12/2/1998 tarihli ve 23256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İller Bankası Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Sicil Amirleri cetvelinin "A- MERKEZ TEŞKİLATI" bölümünün onikinci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı cetvelin "B- TAŞRA TEŞKİLATI" bölümünün altıncı satırında yer alan "Müstakil Başmühendisliklerde" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"

+-----------------------------------------+-----------------+------------------------------+
|Teftiş Kurulunda görevli diğer personel  |    Şube Müdürü  |     Teftiş Kurulu Başkanı    |
+-----------------------------------------+-----------------+------------------------------+

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Genel Müdürü yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

tammetin.jpg (2780 bytes)