"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU EMANET YAPIM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:13.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26875

MADDE 1 - 15/6/1981 tarihli ve 17371 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Emanet Yapım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Yürütme

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)