10 Mayıs 2008 26872 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13518 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2008/13518 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2008/13520 Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak "Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Müdürlüğü" Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13522 Çevre ve Orman Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak İstanbul İlinde Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

- 2008/13532 Türkiye ile İspanya Arasında Karşılıklı Olmak Koşulu ile Türkiye'deki Diplomatik ve Konsüler Temsilciliklere Sürekli Göreve Atanan Diplomatik ve Hizmet Pasaportu Hamili İspanyol Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar- 2008/13532 Türkiye ile İspanya Arasında Karşılıklı Olmak Koşulu ile Türkiye'deki Diplomatik ve Konsüler Temsilciliklere Sürekli Göreve Atanan Diplomatik ve Hizmet Pasaportu Hamili İspanyol Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

- 2008/13538 Oripavine (6, 7, 8, 14-Tetradehydro-4,5a-epoxy-6-methoxy-17-methyl-morphinan-3-ol ya da 3-O-demethyl-thebaine) İsimli Maddenin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar- 2008/13538 Oripavine (6, 7, 8, 14-Tetradehydro-4,5a-epoxy-6-methoxy-17-methyl-morphinan-3-ol ya da 3-O-demethyl-thebaine) İsimli Maddenin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

- 2008/13539 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca "Uygulama Alanı" İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Haline Getirilmeleri Hakkında Karar

- 2008/13567 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2008/13571 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Olarak Görev Yapan Personele, 2008 Yılında Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hakkında Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- 2008/13593 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2008/13593 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin İhracat: 2004/4 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin İhracat: 2004/4 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- 2008 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2008 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2008 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2008 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2008Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2008Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2008 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2008 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları