"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Resmi Gazete Tarihi:10.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26872

Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının 17/3/2008, 24/3/2008 tarihli ve HUMŞ/256, 268, 304, 334, 335, 338, 342, 350 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/4/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

C. ÇİÇEK           H. YAZICI              N. EKREN           M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU        K. TÜZMEN              N. ÇUBUKÇU          M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı            Devlet Bakanı         Devlet Bakanı

M. S. YAZICIOĞLU       M. A. ŞAHİN             M. V. GÖNÜL          B. ATALAY
Devlet Bakanı         Adalet Bakanı            Millî Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı

A. BABACAN          M. ŞİMŞEK              H. ÇELİK           F. N. ÖZAK
Dışişleri Bakanı       Maliye Bakanı V.           Millî Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ           B. YILDIRIM             M. M. EKER          F. ÇELİK
Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı           Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN        M. H.GÜLER              E. GÜNAY           V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı


|----------+--------------------+-----------------------------------+---------------------|
|Sıra   |Anlaşmanın İmza   |Anlaşmanın Adı           |Anlaşmanın      |
|No    |Tarihi ve Yeri   |                  |Yürürlük Tarihi   |
|----------+--------------------+-----------------------------------+---------------------|
|1     |          |TIR Karneleri Himayesinde     |12.Ağu.06      |
|     |          |Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair |           |
|     |          |Gümrük Sözleşmesi'nin       |           |
|     |          |değişiklikleri           |           |
|----------+--------------------+-----------------------------------+---------------------|
|2     |11.Kas.04      |Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya  |01.Nis.08      |
|     |          |Cumhuriyeti Arasında Hukuki    |           |
|     |          |ve Ticari Konularda Adli      |           |
|     |          |işbirliği Anlaşması        |           |
|     |Ankara       |                  |           |
|----------+--------------------+-----------------------------------+---------------------|
|3     |31.May.06      |EFTA Devletleri ile Türkiye    |01.Şub.08      |
|     |          |Arasında Anlaşma'nın eki belgelerde|           |
|     |          |değişiklik yapılmasına dair    |           |
|     |          |1/2006 ve 2/2006 sayılı Ortak   |           |
|     |          |Komite kararları          |           |
|     |Ankara       |                  |           |
|----------+--------------------+-----------------------------------+---------------------|
|4     |25.Kas.06      |Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti    |28.May.07      |
|     |          |ile Haşimi Ürdün Krallığı Hükümeti |           |
|     |          |Arasında Eğitim, Bilim,      |           |
|     |          |Kültür ve Sanat, Basın-Yayın,   |           |
|     |          |Gençlik ve Spor Alanlarında    |           |
|     |          |İşbirliği Programı         |           |
|     |Amman        |                  |           |
|----------+--------------------+-----------------------------------+---------------------|
|5     |17.Ara.07      |Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve   |12.Mar.08      |
|     |          |Turizm Bakanlığı ile Moldova    |           |
|     |          |Cumhuriyeti Kültür ve Turizm    |           |
|     |          |Bakanlığı Arasında İşbirliği    |           |
|     |          |Programı              |           |
|     |Kişinev       |                  |           |
|----------+--------------------+-----------------------------------+---------------------|
|6     |05.Ara.88      |Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz  |11.Tem.05      |
|     |          |Cumhuriyeti Arasında Kültür    |           |
|     |          |Anlaşması             |           |
|     |Ankara       |                  |           |
|----------+--------------------+-----------------------------------+---------------------|
|7     |18.Nis.07      |Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve   |07.Şub.08      |
|     |          |Turizm Bakanlığı ile Belarus    |           |
|     |          |Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı    |           |
|     |          |Arasında Kültür ve Sanat Alanında |           |
|     |          |İşbirliği Protokolü        |           |
|     |Ankara       |                  |           |
|----------+--------------------+-----------------------------------+---------------------|
|8     |25.Ara.01      |Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti    |11.Şub.08      |
|     |          |ile Katar Devleti Hükümeti     |           |
|     |          |Arasında Gelir Üzerinden Alman,  |           |
|     |          |Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi  |           |
|     |          |Önleme Anlaşması          |           |
|     |Ankara       |                  |           |
|----------+--------------------+-----------------------------------+---------------------|
|9     |25.Ara.01      |Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti    |12.Şub.08      |
|     |          |ile Katar Devleti Hükümeti     |           |
|     |          |Arasında Yatırımların Karşılıklı  |           |
|     |          |Teşviki ve Korunmasına İlişkin   |           |
|     |          |Anlaşma              |           |
|----------+--------------------+-----------------------------------+---------------------|


(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

tammetin.jpg (2780 bytes)