06 Mayıs 2008 26868 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

- 914 (10/35, 43, 49, 70) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

- 915 Gemi İnşa Sanayisindeki İş Güvenliği ve Çalışma Şartları Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'ya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Ali Suat ERTOSUN'un Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/21)

GENELGE

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2008/3)- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2008/3)

TEBLİĞ

- TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM-2008/8)

KURUL KARARI

- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 7/4/2008 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 7/4/2008 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar- Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları