05 Mayıs 2008 26867 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik- Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik

- Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    - Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik