03 Mayıs 2008 26865 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği- Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

- Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği- Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 53)- Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 53)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/12)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Nihai Kullanım) (Seri No: 7)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları