02 Mayıs 2008 26864 1. Mükerrer Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU KARARI

- 80 TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 3346 Sayılı Kanunun 8, 9 ve 10. Maddeleri Uyarınca Kesinleşen Kararı