02 Mayıs 2008 26864 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik- Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik

- Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 30)- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 30)

- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2008/20)- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2008/20)

- Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1/1 Numaralı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/18)

- 2008 Yılı Mart Ayında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2008 Yılı Mart Ayında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2008 Yılı Mart Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2008 Yılı Mart Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları