19 Nisan 2008 26852 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13472 "Resmi İstatistik Programı (2007-2011, Revize)"nin Kabul Edilmesi ve 20/12/2006 Tarihli ve 2006/1446 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Erciyes Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Nevşehir Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları