18 Nisan 2008 26851 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13486 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan - 2008/13486 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi" Başlıklı Belge'nin Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ (No: 2008/1)- Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ (No: 2008/1)

- Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2008/2)- Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2008/2)

- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları