15 Nisan 2008 26848 1. Mükerrer Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13407 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında İmzalanan - 2008/13407 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında İmzalanan "Hayatboyu Öğrenme Programının Operasyonel Uygulaması İçin Hibe Anlaşması (No 2007-0353)"nın Onaylanması Hakkında Karar