13 Nisan 2008 26846 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2008/13410 Türkiye Cumhuriyeti-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2008/13410 Türkiye Cumhuriyeti-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13485 Kayseri Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi (Kuzey Varyantı) ile Kayseri Boğazköprü Lojistik Köyü,Yenice Lojistik Köyü, Aydın Yük Terminali, Kaklık Lojistik Köyü ve İzmir-Kemer Müsellesi Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Güzergahı/Yerleri Belirtilen Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2008/13490 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2008/13490 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- 2008 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2008 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2008 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler Belgelerinin (D3) Listesi- 2008 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler Belgelerinin (D3) Listesi

- 2008 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2008 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2008 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2008 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi   - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi